avís legal

En aquest espai, l'usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Elmeetingpoint (Joan Amorós Martínez) com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l'ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

DADES DEL RESPONSABLE

- Identitat del Responsable: Joan Amorós Martínez
- Nom comercial: Elmeetingpoint
- NIF/CIF: 45490876G
- Adreça: Infant Martí, 63 (08224) Terrassa (Barcelona)
- Correu electrònic: info@elmeetingpoint.com

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de Elmeetingpoint inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, elmeetingpoint.com (“ Usuari ”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal elmeetingpoint.com.

DADES PERSONALS QUE RECAVEM I COM HO FEM

Llegir Política de Privadesa

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Elmeetingpoint. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d'aquesta web, es prohibeix:

En la utilització de la web, elmeetingpoint.com, l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de Elmeetingpoint o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal Elmeetingpoint.com o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant elmeetingpoint.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

ANUNCIS PATROCINATS, ENLLAÇOS D'AFILIATS I PUBLICITAT

Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats i anuncis.

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l'anunciant o de Elmeetingpoint. Elmeetingpoint no serà responsable que, un cop donats de baixa a les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari formalitzi amb els anunciants o les terceres persones contactades a través d'aquest portal s'entenen realitzats únicament i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i/o la tercera persona. L'usuari sap i accepta que Elmeetingpoint únicament actua com a via o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades mitjançant aquest portal.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari a Elmeetingpoint.com poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Elmeetingpoint, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes dacord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i Elmeetingpoint utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Elmeetingpoint. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Elmeetingpoint.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Elmeetingpoint indicant:

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines de la web Elmeetingpoint.com, proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com:

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir-hi.

Elmeetingpoint no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l'usuari trobarà dins d'aquest lloc web, pàgines, promocions, programes d'afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació és sempre anònima i no s'identifica l'usuari.

La informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinat o enllaços d'afiliats està subjecta a les polítiques de privadesa que s'utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privadesa. Per això recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privadesa dels enllaços d'afiliat.

L'usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del lloc web al portal Elmeetingpoint.com haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de Elmeetingpoint. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Elmeetingpoint i el propietari del lloc on s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o l'aprovació per part de Elmeetingpoint dels seus continguts o serveis

POLÍTICA DE COMENTARIS

A la nostra web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i fer consultes.

No s'admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d'aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l'autor o altres membres.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com ara domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d'una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre Elmeetingpoint amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal elmeetingpoint.com, si us plau adreceu-vos a info@elmeetingpoint.com

Document revisat el 28 de febrer de 2023.